Ludolph van Ceulen (1540-1610)

Zie voor alle gegevens de nieuwe website www.ludolphvanceulen.nl

Literatuur: D. Bierens de Haan, Iets over de quadratuur van Simon van der Eycke en hare gevolgen, Nieuw Archief voor Wiskunde 1 (1875), pp. 70-86, 206-211. (gaat ook over Simon van der Eycke en geeft uittreksel van zijn boekje en diverse geschriften van Van Ceulen).

Diverse artikelen van Van Haaften over Ludolph van Ceulen, De Verzekeringsbode 39 (1920), No. 18, 19, p. 138, 148; Corte onderrichtinghe in de reductie van Iaercustinghen, 39 (1920), no. 21, p. 165, aenhang totde voorgaende Corte Onderrichtinghe, De Verzekeringsbode 55 (1936), No. 16, 18, 22, p. 85, 97, 121.

F. Katscher, Einige Entdeckungen über die Geschichte der Zahl Pi sowie Leben und Werk von Christoffer Dybvad und Ludolph van Ceulen, Wien 1979: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Denkschriften, 116. Band, 7. Abhandlung.


Jan Hogendijk <J.P.Hogendijk_at_uu.nl>
2010