Claes Pietersz van Deventer (= Nicolaus Petri Daventriensis)


Gestorven in 1602

Literatuur: het meest uitgebreid (met portretten) in C.P. Burger, Amsterdamsche Rekenmeesters en Zeevaartkundigen in de zestiende eeuw, Amsterdam: C.L. van Langenhuysen, 1908, pp. 1-35, zie ook pp. vi-ix.
Korte analyse van de Practique (alle vier delen; ook wat Petri aan anderen ontleend heeft) zie H. Bosmans, La "Practique om te Leeren Cypheren" de Nicolas Petri de Deventer, Annales de la société scientifique de Bruxelles, troisième série (1908) mémoires pp. 272-301. Dit artikel kan gedownload worden uit het Father Henri Bosmans Archive van Albrecht Heeffer uit Gent.

Werken:


Jan Hogendijk <J.P.Hogendijk_at_uu.nl>
25 aug 2005