Bewaarde Nederlandstalige Rekenboeken tot ca. 1700


De rekenboeken worden voorafgegaan door de (vermoedelijke) datum van de eerste druk. Latere herdrukken, herziene versies, enz. staan toch onder deze datum van eerste druk vermeld. Deze opsomming is verre van compleet, de bedoeling is steeds aan te vullen.

Opmerking: Voor digitale versies van rekenboeken in andere talen zie http://de.wikisource.org/wiki/Rechenb%C3%BCcher http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015063888211

Gebruikte moderne literatuur:

 1. A.J.E.M. Smeur, De zestiende-eeuwse Nederlandse rekenboeken, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1960.
 2. D. Bierens de Haan, Bouwstoffen voor de Geschiedenis der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen in de Nederlanden, Deel 1, Leiden 1878.
 3. Marjolein Kool, Die Conste vanden Ghetale, Hilversum: Verloren, 1999.

  Andere literatuur (nog niet nagezien)

  1. P.G.A. de Waal, Van Paciolo tot Stevin, Roermond: J. Romen en zonen, 1927 [geschiedenis van het boekhouden]
  2. Du Saar, Feiten ten behoeve van de geschiedenis der intrestrekening in Nederland, De Verzekeringsbode 41 (1922), p. 372.
  3. Du Saar, Naar aanleiding van de geschiedenis der intrestrekening, De Verzekeringsbode 41 (1922), p. 429,
  4. Du Saar, Nog enkele gegevens voor de geschiedenis der intrestrekening in Nederland, De Verzekeringsbode 40 (1921), p. 359 e.v., 371 e.v.,
  5. Du Saar, Over een ouderwetsch boekje, De Verzekeringsbode 39 (1920), p. 274 e.v.
  6. Du Saar, Nog enkele gegevens voor de geschiedenis der intrestrekening in Nederland, De Verzekeringsbode 40 (1921), p. 306 e.v.
  7. Du Saar, Duyrcantius' Intresttafels, De Verzekeringsbode 40 (1921), p. 306 e.v.
  8. M. van Haaften, De oudste geschiedenis der tafels voor samengestelden intrest in termijnen, De Verzekeringsbode 55 (1936), no. 5, p. 25 e.v.
  9. M. van Haaften, Gegevens voor de geschiedenis der intrestrekening in Nederland, De Verzekeringsbode 40 (1921), p. 165 e.v.
  10. A.P. Buijs, De wiskunde-bibliotheek van rekenmeester Cornelis Franssen Eversdijck (1586-1666), Gewina-tijdschrift, 14 (1991), p. 150 ff. GEWINA 14 (1991) p. 150 - ?

  Terug naar het beginscherm van de literatuurlijst Nederlandstalige 16e en 17e-eeuwse wiskunde.


  Jan Hogendijk <J.P.Hogendijk_at_uu.nl>
  nov 2007