Jacob de Gelder en andere Nederlandse auteurs uit het begin van de 19e eeuw (en een beetje uit het eind van de 18e)

De publicaties van Jacob de Gelder staan hieronder gerangschikt in chronologische volgorde op jaar van publicatie van eerste druk. Tweede en latere drukken van hetzelfde boek staan bij de eerste druk. Op dit moment is het niet realistisch compleet te zijn.

Opmerking: een goede inleiding tot de wiskunde in Nederland in deze periode, i.h.b. Jacob de Gelder, is het proefschrift van Danny Beckers, Het Despotisme der Mathesis, handelseditie verschenen in 2003 bij uitgeverij Verloren, Hilversum. Een digitale versie hiervan staat op books.google.com
Digitale editie van G.J. Verdam, Het leven van den Hoogleeraar Jacob de Gelder (overleden den 10. October 1848).
Dit is een levensbeschrijving van Jacob de Gelder geschreven door zijn opvolger G.J. Verdam in feuilletonvorm in de Algemeene Konst en Letterbode deel 2 (1848), afleveringen 46 (vr. 17 nov. 148), pp. 307-314, no. 47 (vr. 24 nov.) pp. 323-331, no 48 (di. 28 nov.), pp. 339-346, no. 49 (vr. 1 dec.),pp. 354-361, no. 50 (vr. 8 dec.) pp. 370-379, no. 51 (15 december), pp. 386-396, no. 52 (di 19 december), 402-416, no. 53 (vr. 22 dec.) 419-428, no. 54 (vr. 29 dec.), 434-445.

Tijdgenoten van Jacob de Gelder

Hier volgen een aantal werken ten tijde van Jacob de Gelder uitgegeven (of vlak daarvoor)


Jan Hogendijk <J.P.Hogendijk_at_uu.nl>
2010