Fotokopieen gedrukte wiskundige werken uit de zestiende tot de negentiende eeuw

Een groot aantal gedrukte wiskundige werken uit de zestiende tot de negentiende eeuw is de laatste jaren gedigitaliseerd. Sommige van deze werken hebben wij afgedrukt. Hieronder volgt een lijst van deze papieren kopieën, die eventueel geleend kunnen worden. De lijst is nog niet geordend. De papieren kopieëen worden bewaard op kamer 704 van het Mathematisch Instituut.

Lijst van fotokopieen van wiskundige werken uit de 16e tot de 19e eeuw

AuteurTitel Datum
Francois VietaOpera Mathematica in quibus
tractatur canon mathematicus
seu ad triangula
London 1579
zelfde als
Paris 1579
Descartes Geometria, ed. secunda vol. 1Amsterdam 1659
J. Stampioen Algebra ofte nieuwe stel-regel
p. 1-223 (no title)
1638?
J. Stampioen Algebra ofte nieuwe stel-regel
pp. 224-366
1638?
Iacobi A Waessenaer Aenmerckingen op den Nieuwen
Stel-regel van.. Stampioen
Leyden 1639
(J. Stampioen) Tweeden dagh-vaerd brief
gesonden aenden Student van Padua, anders ghenoumt
Iacob A. Waessenaer
n. pl, 1639
Iacobi A Waessenaer Den On-wissen Wis-konstenaer
.. Stampioenius ontdeckt
(met uitspraken van Gool, F.v. Schooten)
Leyden 1640
Hayke Haanstra De vernieuwde cyffering van W. Bartjens
(deel 1)
Leeuwarden 1744
Hayke Haanstra De vernieuwde cyffering van W. Bartjens
twede deel
Leeuwarden 1746
Adrianus Romanus Ideae mathematicae pars prima
sive methodus polygonorum
Antwerpen 1593
J. Stammetz, W. la Bordus Volkoomen Wiskundig Woordenboek (pp. 1-292) Leyden 1740
J. Stammetz, W. la Bordus Volkoomen Wiskundig Woordenboek (pp. 293-515
+ begin)
Leyden 1740
G.A. Vorstermans van Oijen 144 Vraagstukken van Nederlandse
wiskundigen der XVIIe eeuw
Schoonhoven 1868
N.G. van Kampen Beknopte geschiedenis der letteren
en wetenschappen in de Nederlanden
(alleen gedeelten over wiskunde)
's Gravenhage 1821
J. Scaliger Cyclometrica elementa duo Leiden 1594
Pieter Wils Wis-konstige Wercken Amsterdam 1654
Gerard Kinckhuysen Geometria ofte Meet-konst Haarlem 1663
Gerard Kinckhuysen Algebra ofte Stel-konst Haarlem 1661
C.J. Voogt Euclidis Beginselen der Meet-Konst
(alleen boeken 1, 2, 6, 10)
Amsterdam 1695
C.J. Voogt Euclidis Beginselen der Meet-Konst
(alleen boeken 14-16, bk. 16
van F. Flussatis Candalla )
Amsterdam 1695
H. Coets De ses eerste Boeken des Beginselen van Euclides Leiden 1740
Andreas Helmreich Das Feldmessen nach der Geometrei Leipzig 1591
J. Sems, J.P. Dou Practijck des Lantmetens, pp. 1-165Amsterdam, n.d. (ca. 1620)
J. Sems, J.P. Dou Practijck des Lantmetens, pp. 166-331Amsterdam, n.d. (ca. 1620)
Abraham de GraafDe geheele Mathesis of Wiskonst herstelt in
zyn natuurlyke gedaante
Amsterdam 1717
Adriaan van der GuchtCijferbouckBrugge 1569
Charles de Bouvelles een sonderlinghe profytelijck boeck
aenghaende de Conste ende practijcke van Geometrien
Antwerpen 1547
Adrianus Romanus In Archimedis Circuli Dimensionum
Exposition et Analysis, etc.
Wurceburgi 1597
J.A. Fas Inleiding tot de Kennisse en het Gebruik der Oneindig Kleinen
in twee afdeelingen...
Differentiaal en Integraal rekening
Leyden 1775
Simon Stevin Wisconstige Ghedachtenissen
Derde deel des Weereltschrifts van den Hemelloop
onderwijs
Leiden ca. 1608
Simon Stevin Hypomnemata
Secundus liber Motuum Coelestium
de InvestigationeMotus Planetarum
Leiden 1608
F. Vieta In artem analyticem isagoge Turonis (Tours), I. Mettayer
Ludolph van Ceulen Fundamemta Arithmetica et Geometrica Leiden 1595
Ludolph van Ceulen De Arithmetische en et Geometrische fondamenten Leiden 1595
Ludolph van Ceulen De Arithmetische en et Geometrische fondamenten
Het vyfde deel deses boecx (with notes)
Leiden 1595
Ludolph van Ceulen Vanden Circkel
pp. 1-24, 60-67, 78-113
Delf 1596
Ludolph van Ceulen Vanden Circkel
pp. 103-114
Leyden 1615
C. Dibuadii In geometriam Euclidis prioribus sex..
(fragment)
Leiden 1603
A. Borelli (ed.) Apollonii Pergaei Conicorum Lib. V, VI, VII
additus.. Archimedis Assumptorum Liber
alleen het deel over Archimedes, pp. 379-413
[plus ander materiaal (Graeves etc)]
Florentiae 1661
F. van Schooten Mathematische Oeffeningen,
eerste en tweede boek (pp. 1-182)
Amsterdam 1660
F. van Schooten Mathematische Oeffeningen,
derde boek, Apollonii.. (pp. 185-282)
Amsterdam 1660
F. van Schooten Mathematische Oeffeningen,
Tractaet der Perspective (pp. 501-544)
Amsterdam 1660
Rene Descartes Geometria
pp. 1-161
(Desc, de Beaune)
Leyden 1649
Rene Descartes Geometria
pp. 162-338
(comm, Van Schooten)
Leyden 1649
Rene Descartes Geometria vol. 1
pp. 1-144, 401-520
(Desc, de Beaune, Hudde, van Heuraet)
Amsterdam 1659
Rene Descartes Geometria vol. 1
pp. 145-400
(van Schooten)
Amsterdam 1659
Rene Descartes Geometria vol. 2
pp. 1-48, 341-418 (text breaks off)
(works by Van Schooten/Bartholin)
Amsterdam 1661