Publications of Jan P. Hogendijk

Publications in
Dutch (Nederlands) (bijna allemaal hieronder te downloaden)
Most recent publication in English
Beginning of list of publications in English
Publications in Persian (most publications can be downloaded below)
Publications in French (can be downloaded below)
Publication in Arabic (can be downloaded below)
Unpublished texts (can be downloaded below)
Lecture in German (can be downloaded below)
Lecture in French (can be downloaded below)

If you would like a copy of one of my publications which cannot be downloaded below, please send an email to J.P.Hogendijk_at_uu.nl

Book reviews.

Publicaties in het Nederlands

 1. Twee vertellingen over pi. Euclides 55 (1980), no. 9, pp. 395-408.   Download
 2. Occulte wiskunde. Nieuwe Wiskrant 7 (1988), no. 3, pp. 35-44.   Download het artikel hier   of hier
 3. Het Brouillon Project van Desargues. In: A. Grootendorst (ed.), Vakantiecursus 1989. Wiskunde in de Gouden Eeuw. Amsterdam: Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI syllabus 25), pp. 123-142. ISBN 90-6196-378-8.   Download
 4. Over de geschiedenis van de cijfers. Nieuwe Wiskrant 10 (1990), no. 2, pp. 10-12.   Download het artikel hier of hier.
 5. Babylonische astronomie: een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van de wiskunde. In: F. van der Blij e.a. (ed.) Kaleidoscoop van de wiskunde 1: van Priemgetal tot Populatiegenetica. Utrecht (Epsilon Press), 1990, pp. 161-180. ISBN 90-5041-023-5   Download
 6. Middeleeuws Islamitische methoden voor de bepaling van de richting van Mekka. Nieuwe Wiskrant 12 (1993) no. 4, pp. 45-52. Download hier of hier
 7. Kegelsneden in de Griekse oudheid. In: A. Grootendorst (ed.) Vakantiecursus kegelsneden en kwadratische vormen, CWI Syllabus no. 40, Centrum voor Wiskunde en Informatica (Amsterdam 1995), pp. 1-14. ISBN 90-6196-459-8.   Download
 8. De wortels van de algebra. Nieuwe Wiskrant 15 (1995) no. 2, pp. 41-48, herdruk in Michiel Doorman e.a., ed., Tien jaar NWD: een lichtbundel, Utrecht: Freudenthal Instituut, 2004, pp. 22-28. Download hier of hier
 9. 4000 jaar wiskunde, De Vakidioot, 1996-7 no. 1, pp. 6-8.   Download
 10. Een workshop over Iraanse mozaieken. Nieuwe Wiskrant 16 (1996) no. 2, pp. 38-42.   Download hier of hier.
 11. Algorismi's rekenboekje compleet. Nieuwe Wiskrant 17 (1997) no. 1, pp. 32-33. Download hier of hier
 12. Hypatia. Pythagoras (wiskundetijdschrift voor jongeren) 37 (1997) no. 1, p. 4. Download
 13. Al-Khwarizmi. Pythagoras (wiskundetijdschrift voor jongeren) 38 (1998) no. 2, pp. 4-5
 14. Maankalender, paasdatum en het jaar 2000. Nieuwe Wiskrant 19 no. 4 (juni 2000), pp. 4-6.   Download
 15. Het rekenwonder van Samarkand, IMPACT (Leiden), 14 (juli 2000), pp. 14-15.   Download
 16. Pythagoras en de wiskunde. De Vakidioot 2000-2001 no. 1, pp. 8-11.   Download
 17. Inleiding, in Natasja Bouwman, Charlene Kalle, Het gebruik van wiskunde in de Islam, Utrecht: Epsilon Uitgaven, 2002.
 18. Het mysterie van de Mekkawijzers van Isfahan, Nieuwe Wiskrant 22 (2002) no. 2, pp. 4-11. Download   hier en hier.
  Herdruk (met inleiding en toelichting van de redactie op de noodzakelijke boldriehoeksmeting) in Uitwiskeling, driemaandelijks tijdschrift voor wiskundeonderwijs (België) 20 (2003) no. 1, pp. 24-51.
 19. Wiskunde en Islamitische kunst: werk in uitvoering, Euclides 79 no. 4 (2004), pp. 135-137.   Download
 20. De Vedische wiskunde en de berekeningen van Goeroe Tirthaji, Nieuwe Wiskrant 23 no. 3 (maart 2004), pp. 49-52. Download hier en hier. Zie de Engelse versie voor de literatuurlijst.
 21. Structuur en schoonheid in de Sleutel tot de Rekenkunde van al-Kashi (ca. 1425), in Vakantiecursus 2004: Structuur in schoonheid, Amsterdam: Centrum voor Wiskunde en Informatica, 2004, CWI Syllabus 53, pp. 111-123, 77. Ook verschenen als "De sleutel tot de Rekenkunde van al-Kashi" in Nieuw Archief voor Wiskunde, vijfde serie, deel 6, nummer 1 (maart 2005), pp.~32-39.   Download
 22. Geschenken uit het Oosten (inaugurele rede, Leiden, 8 maart 2005), Nieuw Archief voor Wiskunde, vijfde serie, deel 6, nummer 4 (december 2005), pp.~280-286, Download
 23. Omar Khayyam, wiskundige en wijnkenner, in Almanak 2004-2005, Fata Morgana, Utrecht, studievereniging A-Eskwadraat, pp. 142-146.   Download
 24. De geboorte van de complexe getallen, De Vakidioot 2005-2006 no. 3 (themanummer: virtueel),   Download
 25. Lees Euclides! Euclides 81 no. 4 (februari 2006) pp. 171-173. ISSN 0165-0394.   Download
 26. Het rekenwonder van het Rapenburg, Eureka (Leiden) 3 nr. 12 (2006), pp. 15-17. Download het hele nummer van Eureka.
 27. Inaugurele rede "Geschenken uit het Oosten," Leiden, 8 maart 2005, het boekje is verschenen in maart 2006, download hier   of hier.
  Verkorte vorm van de rede: "Geschenken uit het Oosten" De Cascade 3 (voorjaar 2006), pp. 50-56. ISSN 1572-1876.
 28. Hoofdstuk: Indiase en Arabische wiskunde, pp. 81-100 in Machiel Keestra, red. Een cultuurgeschiedenis van de wiskunde, Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2006, ISBN 90 5712 136 0.   Download het hele boek gratis op op de website van de uitgever.
 29. Ludolph van Ceulen en zijn boek Vanden Circkel: schermutselingen rond het getal pi, in Jan Bos en Eric Geleijns, ed., Boekenwijsheid: Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken, Zutphen: Walburg Pers, 2009, pp. 21-26.   Download
 30. Lijfrentes in de zeventiende en achttiende eeuw, in: Tel uit je winst, wiskunde in geld en spelen: Vakantiecursus 2009., Amsterdam 2009, CWI Syllabus 59, pp. 91-101. Verbeterde versie: zie no. 34.
 31. Arabische astrologie en West-Europese wiskunde, Nieuw Archief voor Wiskunde, vijfde serie, 10 nr. 3 (sept. 2009), pp. 191-196.     Download.
 32. Over echte en fictieve personen in de Herschepping van de Wereld van Floris Cohen: Ibn al-Haytham, al-Toesi, al-Kepler en al-Galilei, Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis 3 (2009), pp. 133-140.   Download
 33. De Utrecht Zij, in: M. van Egmond, B. Jaski, H. Mulder, ed., Bijzonder Onderzoek: Een ontdekkingstocht door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 2009, pp. 144-147. (ISBN 978 90 400 7657 2) Download.
 34. Lijfrentes in de zeventiende en achttiende eeuw, Nieuw Archief voor Wiskunde, vijfde serie, 11 no. 2, juni 2010, 138-144.   Download.
 35. Van Ceulen tegen de wiskunde van Scaliger, Euclides 86 no. 3 (december 2010), 108-110. Download.
 36. De zonnecirkel, Nieuwe Wiskrant 30 nr. 4, juni 2011, 12-17. Download hier en hier
 37. Enkele achtergronden van de middeleeuws Islamitische geometrische ornamentiek, in: Symmetrie: Vakantiecursus 2011, Amsterdam, Centrum voor Wiskunde en Informatica, 2011, CWI-syllabus 61, pp. 33-46. Verbeterde versie: zie no. 38.
 38. Middeleeuwse islamitische geometrische ornamentiek, Nieuw Archief voor Wiskunde, vijfde serie, 12 no. 4, december 2011, 253-258.   Download.
 39. De erfenis van Pythagoras, Euclides, Jaargang 87, Special 2012: Getallen, 17-22.   Download.
 40. Het wiskundig sonnet van Advaita, Vakidioot (Studievereniging A-Eskwadraat) Jaargang 12-13 nr. 3 (januari 2013), p. 10.   Download.   Download de hele aflevering van de Vakidioot.
 41. Redeneren met figuren als Euclides, Vakidioot (Studievereniging A-Eskwadraat) Jaargang 16-17 nr. 3 (januari 2017), p. 24-25.   Download.

Publications in English

 1. How trisections of the angle were transmitted from Greek to Islamic geometry. Historia Mathematica 8 (1981), pp. 417-438. Download here (Elsevier Open Archive)
 2. Rearranging the Arabic mathematical and astronomical manuscript Bankipore 2468, Journal for the History of Arabic Science 6 (1982), 133-159. ISSN 0379-2927.   Download
 3. Ibn al-Haytham's Completion of the Conics: Critical edition with translation and commentary of an 11th century reconstruction of Book VIII of Apollonius' Conics. Ph. D. thesis. Utrecht, 1983
 4. Greek and Arabic constructions of the regular heptagon. Archive for History of Exact Sciences 30 (1984), pp. 197-330. Download (pdf, Springer archive)
 5. (with T. Langermann) A hitherto unknown Hellenistic treatise on the regular polyhedra. Historia Mathematica 11 (1984), pp. 325-326. Download here (Elsevier Open Archive)
 6. Ibn al-Haytham's Completion of the Conics. New York etc. (Springer), 1985, Sources in the History of Mathematics and Physical Sciences no. 7, 417 pp. ISBN 0-387-96013-9, 3-540-96013-9 (revised version of no. 3 in this list).
 7. Al-Kuhi's construction of an equilateral pentagon in a given square. Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften 1 (1985), pp. 100-144.
 8. Diocles and the geometry of curved surfaces. Centaurus 28 (1985), pp. 169-184.
 9. Thabit ibn Qurra and the pair of amicable numbers 17296, 18416. Historia Mathematica 12 (1985) no. 3, pp. 269-273. Download here (Elsevier Open Archive)
 10. Arabic traces of lost works of Apollonius. Archive for History of Exact sciences 35 (1986), pp. 187-253. Download (pdf, Springer archive)
 11. Discovery of an 11th century geometrical compilation: the Kitab al-Istikmal of Al-Mu'taman ibn Hud, king of Saragossa. Historia Mathematica 13 (1986), pp. 43-52. Download here (Elsevier Open Archive)
 12. Introduction, in: F. Sezgin, ed. The Book of Algebra, Kitab al-Jabr wa l-muqabala, by Abu Kamil Shuja` ibn Aslam, Reproduced from Ms. 379, Kara Mustafa Pasa Collection, Beyazit Library, Istanbul. Publications of the Institute for the History of Arabic-Islamic Science, Series C: Facsimile Editions, Vol. 24. 3 pp.
 13. Abu'l-Jud's answer to a question of al-Biruni concerning the regular heptagon. In: D.A. King, G. Saliba (eds.) From deferent to equant: a volume of studies in the ancient and medieval near East in honor of E.S. Kennedy. New York (Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 500), 1987, pp. 175-184. Download
 14. Observations on the icosahedron in Euclid's Elements. Historia Mathematica 14 (1987), pp. 175-177. Download here (Elsevier Open Archive)
 15. On Euclid's lost Porisms and its Arabic traces. Bolletino di Storia delle Science Matematiche 7 (1988), pp. 93-115.   Download
 16. Three Islamic lunar crescent visibility tables. Journal for the History of Astronomy 19 (1988), pp. 29-44. Download
 17. New light on the lunar visibility table of Ya`qub ibn Tariq. Journal of Near Eastern Studies 47 (1988), pp. 95-104.
 18. The treatise on geometry in Al-Hindi's Problems of Philosophy. Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften 4 (1988), pp. 19-32.   Download [Note: the article is now out of date; al-Hindi's source is Qusta ibn Luqa, Introduction to Geometry]
 19. The mathematical structure of two Islamic astrological tables for ``casting the rays''. Centaurus 32 (1989), pp. 171-202.   Download (with corrections)
 20. Sharaf al-Din al-Tusi on the number of positive roots of cubic equations. Historia Mathematica 16 (1989), pp. 69-85. Download here (Elsevier Open Archive)
 21. (with S. Brentjes) Notes on Thabit ibn Qurra and his rule for amicable numbers. Historia mathematica 16 (1989), pp. 373-378. Download here (Elsevier Open Archive)
 22. (with E.S. Kennedy) Two tables from an Arabic astronomical handbook for the Mongol viceroy of Tibet. In: E. Leichty e.a. (eds.), A scientific humanist. Studies in memory of Abraham Sachs. Philadelphia 1989 (Occasional publications of the Samuel Noah Kramer Fund 9), pp. 233-242.   Download
 23. New findings of Greek geometrical fragments in the Arabic tradition. In: G. Endress (ed.). Symposium Graeco-Arabicum II = Archivum Graeco-Arabicum, vol. 1. Amsterdam 1989, pp. 22-24.
 24. A medieval Arabic treatise on mensuration by Qadi Abu Bakr. Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften 6 (1990), pp. 130-150.   Download
 25. Al-Khwarizmi's table of the ``sine of the hours" and the underlying sine table. Historia Scientiarum 42 (1991), pp. 1-12.   Download
 26. Desargues' Brouillon project and the Conics of Apollonius. Centaurus 34 (1991), pp. 1-43.   Download
 27. The geometrical parts of the Istikmal of Yusuf al-Mu'taman ibn Hud (11th century). An analytical table of contents. Archives Internationales d'Histoire des Sciences 41 (1991), pp. 207-281.   Download
 28. Bibliography of scientific books and articles of E.M. Bruins (1909-1990), Historia Mathematica 18 (1991), 383-389 [appendix to In Memoriam: E.M. Bruins, Historia Mathematica 18 (1991), 381-382]
 29. Bibliography of publications of Ahmad Salim Saidan (1914-1991) on the history of mathematics and astronomy in Islamic civilization, and list of medieval Arabic texts published by him. Historia Mathematica 19 (1992), pp. 439-443. Download here or here (Elsevier Open Archive)
 30. The Arabic version of Euclid's On Division. In: M. Folkerts, J.P. Hogendijk (eds.): Vestigia Mathematica. Studies in medieval and early modern mathematics in honour of H.L.L. Busard., Amsterdam (Rodopi) 1993, pp. 143-162.   Download
 31. Four constructions of two mean proportionals between two lines in the Book of Perfection Istikmal of Al-Mu'taman. Journal for the History of Arabic Science 10 (1992-4), pp. 13-29.   Download
 32. An Arabic text on the comparison of the five regular polyhedra: "Book XV" of the Revision of the Elements by Muhyi al-Din al-Maghribi. Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften 8 (1994), pp. 133-233.   Download
 33. Pure mathematics in Islamic civilization. In: Ivor Grattan-Guinness (ed.), Companion Encyclopaedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences, London-New York (Routledge), pp. 70-79. Reprinted in: Helen Lauer, ed., History and Philosophy of Science for African Undergraduates, Ibadan, Nigeria, 2003, pp. 494-499.
 34. B.L. van der Waerden's detective work in ancient and medieval mathematical astronomy. Nieuw Archief voor Wiskunde, 4th series, 12 (1994), pp. 145-158.   Download
 35. The qibla table in the Ashrafi Zij. In: Anton von Godtstedter (ed.) Ad Radices. Festband zum fünfzigjährigen Bestehen des Instituts für Geschichte der Naturwissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main Stuttgart (Steiner), 1994, pp. 81-94.   Download
 36. Al-Mu'taman ibn Hud, 11th-century king of Saragossa and brilliant mathematician. Historia Mathematica, 22 (1995), pp. 1-18. Download here (Elsevier Open Archive)
 37. Mathematics in medieval Islamic Spain, in: Proceedings of the International Congress of Mathematicians, August 3-11, 1994, Zürich, (Basel: Birkhäuser, 1995), vol. 2, pp. 1568-1580.
 38. Karen Hunger Parshall, Jan P. Hogendijk, Editorial: The history of mathematics, the history of science, mathematics and Historia Mathematica, Historia Mathematica, 23 (1996), pp. 1-5. Download pdf (Elsevier Open Archive)
 39. Al-Sijzi's treatise on geometrical problem solving. Translated and annotated by Jan P. Hogendijk. With the Arabic text and a Persian translation by Muhammad Bagheri. Tehran: Fatemi Publishing Co., 1996, ISBN 964-318-114-6. 112 pp. Download the English translation.
 40. The Book on Making Easy the Ways to the Derivation on Geometrical Figures by al-Sijzi. A fourth/tenth century text on problem-solving strategies in geometry. In: First Iranian Mathematics Education Conference, August 27-29, 1996, Invited Papers, Isfahan: Technical University, 1996, pp. 9-20.
 41. Transmission, transformation and originality: the case of Greek and Arabic geometry, in: F. Jamil Ragep and Sally Ragep (eds.) Tradition, Transmission and Transformation: Proceedings of two conferences on pre-modern science held at the University of Oklahoma, Leiden: Brill, 1996, pp. 31-64.
 42. Which version of Menelaus' Spherics was used by al-Mu'taman ibn Hud in his Istikmal? in: Menso Folkerts (ed.), Mathematische Probleme im Mittelalter - der lateininsche und arabische Sprachbereich, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1996, Wolfenbütteler Mittelalter-Studien Band 10, pp. 17-44.
 43. Al-Mu'taman's simplified lemmas for solving "Alhazen's problem", in Josep Casulleras, Julio Samsò (eds.), From Baghdad to Barcelona: Studies in the Islamic Exact Sciences in Honour of Prof. Juan Vernet, Barcelona: Universitat de Barcelona, 1996 (Anuari de Filologia XIX (1996) B-2), vol. 1, pp. 59-101.   Download
 44. An anonymous Persian manuscript (10th c. Hijra) on the construction of mosaics. Workshop for mathematics teachers. With a Persian translation by Mehran Akhbarifar. Isfahan: First Iranian Mathematics Education Conference, August 27-29, 1996.
 45. Articles: Conics, Abu Ja`far al-Khazin, Mathematics in Islam, Al-Mu'taman ibn Hud, Sharaf al-Din al-Tusi, Ya`qub ibn Tariq, in Helaine Selin, ed., Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures , Dordrecht 1997.
 46. Die Schrift des Ibrahim b. Sinan b. Tabit über die Schatteninstrumente. Übersetzt und erläutert von Paul Luckey (Phil. Diss. Tübingen, 1941), (Arabische Texte) herausgegeben von Jan P. Hogendijk. Frankfurt am Main: Institut für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften, 1999. Publications of the Institute for the History of Arabic-Islamic Sciences, Series Islamic Mathematics and Astronomy, vol. 101.
 47. Book 1 of Jan de Witt's Elementa Curvarum Linearum, Nieuw Archief voor Wiskunde, 4e serie, 17 (1999), pp. 453-463.
 48. (with Karen Parshall) Thoughts and thanks of the outgoing editors, Historia Mathematica 26 (1999), pp. 311–313 Download here (Elsevier Open Archive)
 49. Al-Nayrizi's Mysterious Determination of the Azimuth of the Qibla at Baghdad, SCIAMVS 1 (2000), pp. 49-70. Three pages on the website of SCIAMVS: 49,   50,   51.
 50. Chapter: Islamic Mathematics, in: The History of Mathematics from Antiquity to the Present: A Selective Annotated Bibliography, edited by Joseph W. Dauben: Revised Edition on CD-ROM edited by Albert C. Lewis, in cooperation with the International Commission on the History of Mathematics, Providence: American Mathematical Society, 2000, CD-ROM, ISBN 0-8218-0844-3. Download the chapter.
 51. Traces of the Lost "Geometrical Elements" of Menelaus in Two Texts of al-Sijzi, Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften 13 (2000), pp. 129-164.   Download
 52. Al-Nayrizi's Own Proof of Euclid's Parallel Postulate, in: Sic itur ad astra. Studien zur Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaft. Festschrift für den Arabisten Paul Kunitzsch zum 70. Geburtstag. Wiesbaden: Harrassowitz, 2000, pp. 252-265.
 53. Introduction (pp. v-xix) in: Al-Sijzi, Abu Sa`id Ahmad b. Muhammad b. `Abdaljalil, Collection of Geometrical Works (majmu`a min rasa'il handasiyya), ed. F. Sezgin, Frankfurt: Institut für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften, Series C: Facsimile Editions, vol. 64. 2000.
 54. The Geometrical Works of Abu Sa`id al-Darir al-Jurjani, SCIAMVS 2 (2001), 47-74.
 55. The Contributions by Abu Nasr ibn Iraq and al-Saghani to the Theory of Seasonal Hour Lines on Astrolabes and Sundials, Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften 14 (2001), 1-30.
 56. The Surface Area of the Bicylinder and Archimedes' Method, Historia Mathematica 29 (2002), 199-203. Download here (Elsevier Open Archive)
 57. Two Editions of Ibn al-Haytham's Completion of the Conics, Historia Mathematica 29 (2002), 247-265. Download here or here (Elsevier Open Archive)
 58. Anthyphairetic Ratio Theory in Medieval Islamic Mathematics, in: Yvonne Dold-Samplonius et al., ed., From China to Paris: 2000 Years Transmission of Mathematical Ideas, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2002, Boethius Band 46, pp. 187-202.   Download
 59. The Burning Mirrors of Diocles: Reflections on the Methodology and Purpose of the History of Pre-Modern Science, Early Science and Medicine 7 (2002), 181-197.
 60. (with A.I. Sabra), Introduction (pp. vii-xix) in J.P.Hogendijk, A.I. Sabra, eds., The Enterprise of Science in Islam: New Perspectives, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003, Dibner Institute Studies in the History of Science and Technology.
 61. (with B.A. Rosenfeld), A mathematical treatise written in the Samarqand observatory of Ulugh Beg, Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften 15 (2003), 25-65.   Download
 62. (with J.L. Berggren) The Fragments of Abu Sahl al-Kuhi's Lost Geometrical Works in the Writings of al-Sijzi, pp. 605-665 in: C. Burnett, J.P. Hogendijk, K. Plofker, M. Yano, eds., Studies in the History of the Exact Sciences in Honour of David Pingree, Leiden: Brill, 2003. Islamic Philosophy, Theology and Science, vol. 54.
 63. The geometrical problems of Nu`aim ibn Muhammad ibn Musa, SCIAMVS, vol. 4 (2003), 59-136.
 64. The lost geometrical parts of the Istikmal of Yusuf al-Mu'taman ibn Hud (11th century) in the redaction of Ibn Sartaq (14th century): An Analytical Table of Contents, Archives Internationales d'Histoire des Sciences 53 (2004), 19-34.   Download
 65. Vedic mathematics and the calculations of Guru Tirthaji, Pi in the Sky, no. 8 (December 2004), pp. 24-27. Download.
 66. Applied mathematics in Eleventh Century Al-Andalus: Ibn Mu`adh al-Jayyani and his computation of astrological houses and aspects, Centaurus 47 (2005), pp. 87-114. Download.
 67. Articles: Algebra, Geometry, Mathematics, and Numbers, in Josef W. Meri, ed., Medieval Islamic Civilization: An Encyclopaedia, New York: Routledge, 2006, vol. 1, pp. 31-32, 288-290, 484-486, 567-568.
 68. A new look at the Barber's Astrolabe in the Arabian Nights, pp. 65-76 in: A. Vrolijk, Jan P. Hogendijk, ed., O ye Gentlemen: Arabic Studies on Science and Literary Culture in Honour of Remke Kruk, Leiden, Brill 2007. Download this article.
 69. Similar mathematics in different cultures: Jamshid al-Kashi and Ludolph van Ceulen on the determination of pi; pp. 189-203 in Mélanges offerts à Hossam Elkhadem par ses amis et élèves, ed. Frank Daelemans, Jean-Marie Duvosquel, Robert Halleux and David Juste, Brussels, Archives et Bibliothèques de Belgique, Numéro Spécial 83 / Archief- en Bibliotheekwezen in België, 83 Extranummer, 2007, [ISSN: 0775-0722].   Download.
 70. Ancient and modern secrets of Isfahan, Nieuw Archief voor Wiskunde, fifth series, 9 (june 2008), p. 121.   Download.
 71. Two beautiful geometrical theorems by Abu Sahl Kuhi in a 17th century Dutch translation, Ta'rikh-e Elm: Iranian Journal for the History of Science 6 (2008), 1-36 (ISSN 1735-0537).     Download here (pages in reverse order) or here
 72. Al-Kashi's determination of pi to 16 decimals in an old manuscript, Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften 18 (2009), 73-152.   Download.
 73. The Introduction to Geometry by Qusta ibn Luqa: Translation and Commentary, Suhayl 8 (2008), 163-221. Download here or   here.
 74. Iranian mathematics in the Netherlands in the 17th Century, in: Martine Gosselink and Dirk J. Tang, ed., Iran and the Netherlands: Interwoven through the ages, Gronsveld and Rotterdam: Barjesteh van Waalwijk van Doorn and Co's Uitgeversmaatschappij, 2009, pp. 161-166. ISBN 97890 5613 0985.   Download
 75. The scholar and the fencing master: The exchanges between Joseph Justus Scaliger and Ludolph van Ceulen on the circle quadrature (1594-1596), Historia Mathematica 37 (2010), 345-375. Download here or here or here (Elsevier Open Archive)
 76. (with Mohammad Bagheri and Michio Yano) Kushyar ibn Labban Gilani's treatise on the distances and sizes of the celestial bodies, Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften 19 (2010-2011), 77-120.   Download English part (pp. 77-105)   Arabic part (pp. 106-120)
 77. Mathematics and geometric ornamentation in the medieval Islamic world, European Mathematical Society, Newsletter no. 86, December 2012, pp. 37-43.   Download the newsletter.
 78. Josep Casulleras, Jan P. Hogendijk, Progressions, Rays and Houses in medieval Islamic astrology: a mathematical classification. Suhayl 11 (2012), pp. 33-102. Download here and here (UU Igitur) in the near future   here
 79. More Archimedean than Archimedes: A new trace of Abu Sahl al-Kuhi's work in Latin, pp. 259-273 in: Nathan Sidoli and Glen van Brummelen, eds., From Alexandria Through Baghdad: Surveys and Studies in the Ancient Greek and Medieval Islamic Mathematical Sciences in Honor of J.L. Berggren, New York: Springer Verlag, 2014, ISBN 978-3-642-36735-9. Download here (UU Igitur)
 80. Al-Saghani's treatise on the distances, volumes and surface areas of the planets and fixed stars, Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften 20-21 (2012-2014), pp. 1-29.   Download
 81. Al-Qabisi's treatise on the distances and sizes of the celestial bodies: edition and translation, Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften {\bf 20-21} (2012-2014), 169-233.   Download English part (pp. 169-206)   Arabic part (pp. 207-233)
 82. Yvonne Dold-Samplonius (20 May 1937 - 16 June 2014) Historia Mathematica 42 (2015), 1-4.
 83. Al-Biruni on the Computation of Primary Progression (tasyir), pp. 279-307 in: Charles Burnett and Dorian Gieseler Greenbaum, eds., From Masha'allah to Kepler. Theory and Practice in Medieval and Renaissance Astrology. Ceredigion (Wales), Sophia Centre Press 2015, ISBN 978-1-907767-06-7.   Download the article
 84. A mathematical classification of the contents of an anonymous Persian compendium on decorative patterns, pp. 145-162 in: Gülru Necipoglu, ed., The Arts of Ornamental Geometry: A Persian Compendium on Similar and Complementary Interlocking Figures, Studies and Sources in Islamic Art and Architectures, Supplements to Muqarnas vol. 13, Leiden: Brill, 2017, ISSN 0921-0326, ISBN 978-90-04-30196-2, ISSN 978-90-04-31520-4
 85. Three instruments for finding the direction and distance to Mecca: European cartography or Islamic astronomy? Rawaq: History and Heritage, Issue 5, January 2018, pp. 22-31, ISSN 2414-6005 (Qatar).   Download

Publications in Persian

 1. Introduction to Al-Sijzi's Treatise on geometrical problem solving: Persian translation by Mohammad Bagheri in Al-Sijzi's treatise on geometrical problem solving, Tehran: Fatemi Publishing Co., 1996.   Download
  The same also in First Iranian Mathematics Education Conference, August 27-29, 1996, Invited Papers, Isfahan: Technical University, 1996, pp. 9-18.
 2. An anonymous Persian manuscript (10th c. Hijra) on the construction of mosaics. Workshop for mathematics teachers. Persian translation by Mehran Akhbarifar. Isfahan: First Iranian Mathematics Education Conference, August 27-29, 1996.   Download
 3. Negahi beh riyaziyat dar Espaniya-ye Daure-ye Islami, Nashr-e Riyazi (Iran University Press) 8, no. 1 (1375 A.H. solar) (=1997) pp. 43-49. (translation of "Mathematics in medieval Islamic Spain" by Mohammad Bagheri)   Download
 4. Pazuheshhaye akhir piramun-e ta'rikh-e riyaziyat wa nojum dar tamaddon-e Islami (gharnhaye dowwom ta nohom hejri) (Current studies in the history of mathematics and astronomy in Islamic civilization) , Nashr-e Riyazi 9 no. 2 (Oct. 1998), pp. 43-52. [translated by M. Bagheri]   Download. The English version has not been published.
 5. Resalehaye riyazi wa-nojumi-ye Mahani (The mathematical and astronomical works of al-Mahani), Roshd-e Amuzesh-e Riyazi no. 52 (1998), pp. 7-15. [translated by M. Bagheri]   Download
 6. Kargahi darbare-ye kashikari-ye Irani (A workshop on Iranian mosaics), Farnud Mordad 1377 (A.H. solar) (= 1998), pp. 7-13 (Esfahan) (Persian translation of Een workshop over Iraanse mozaieken. Nieuwe Wiskrant 16 (1996) no. 2, pp. 38-42.).   Download
 7. Kargah-e Usturlab [A workshop on the astrolabe], in: Ahmad Sharafeddin (ed.), Majmu`-e Maghalat-e dowwomin-e hamayesh-e ta'rikh-e riyazi , Bandar Abbas: Hormozgan University, A.H. (solar) 1378 / 1999, pp. 151-154, also in: Najm (= journal of the Astronomical Research Centre, Qom), 28 nov. 2000, pp. 19-21 [translated by M. Bagheri]   Download most of this issue of Najm on the astrolabe (the diagram for the workshop is on p. 13)
 8. Ta'thir-e Neirizi dar gharb [The Influence of al-Nayrizi in the West], in: Proceedings of the Conference on Fadl ebn-e Hatem Neirizi, 27-28 Mehr 1378, Shiraz: Center of Publications of the University of Shiraz, 1379 A.H. (solar) (2001), pp. 60-87 [translated by M. Bagheri].   Download. See below (unpublished texts) for the English version.
 9. Articles in Daneshname-ye Jahan-e Eslam (Encyclopaedia of the World of Islam), ed. G.A. Haddad Adel, Tehran: Encyclopedia Islamica Foundation: bayt (astrological house) in vol. 5 (2000), pp. 76-77; tathlith-e zawiya (trisection of the angle) in vol. 6 (2002), pp. 493-495; tarbi`-e dayira (quadrature of the circle, with Farid Qasemlu) in vol. 7 (2003), pp. 9-11, ta`dil al-zaman (equation of time) in vol. 7, pp. 294-296, ta.d`if-e moka``ab (duplication of the cube) in vol. 7 (2003), pp. 470-471, taqdim al-i`tidalayn (precession of equinoxes), vol. 7, pp. 768-771.
  English versions of these articles.
 10. Asrar-e qebleh-namaha-ye Esfahan, Esfahan, Khane-ye riyaziyat, Farwardin 1383.   Download (translated by Mr. Samad FarrokhNehad from Het mysterie van de Mekkawijzers van Isfahan).
 11. Riyaziyyat-e Iran dar holand gharn-e hefdahom, in bastar-e rawabet-e Iran va-Holand dar godhar-e zaman = Iran and the Netherlands: Interwoven through the ages, Gronsveld and Rotterdam: Barjesteh van Waalwijk van Doorn and Co's Uitgeversmaatschappij, 2009, pp. 161-166. ISBN 97890 5613 0985.   Download
 12. Riyaziyyat wa-hunar-e khane-ye Riyaziyyat-e Esfahan, Speech on the occasion of the tenth anniversary of the House of Mathematics in Esfahan, March 4, 2009, Farnud, Summer 1388 (2009), p. 35,   Download
 13. Asrar-e qebleh-namaha-ye Esfahan, translated by Mr. Samad FarrokhNehad, Miras-e Elmi vol. 1 (Spring-Summer 1391 A.H. = AD. 2012), 21-35. Download here and here (UU, Igitur)
 14. Motale`e-ye moqate`-e makhruti dar dowre-ye Eslami, Miras-e Elmi vol. 2 (Spring-Summer 1392 A.H. = AD. 2013), pp. 86-98, translated by Hasan Amini.   Download here and here (UU Igitur)
 15. Beh Yade Yvonne Dold-Samplonius (1937-2014), Miras-e Elmi 5 (2015), 146-151. Download
 16. Motale`at-e gharbi darbare-ye karha-ye Kushyar-e Gilani [Western studies on the works of Kushyar from Gilan (11th century)], Miras-e Elmi vol. 4 (Spring-Summer 1394 A.H. = AD. 2015), pp. 76-91, Download also in Nashr-e Riyazi Kushyar [Kushyar Mathematical Magazine] vol. 4, no. 4 (Aban 1394 A.H. solar/ Oct-Nov 2015) Download here
 17. Ta1rif-e nesbat bar paye tafriq do sawiyeh dar dowre-ye Eslami, Miras-e Elmi vol. 10 (autumn-winter 1395 A.H. = AD. 2016-7), 45-65, translated by M.-M. Kaveh-Yazdi,   Download here

Publications en Français

 1. Le roi-géomètre al-Mu'taman ibn Hud et son livre de la perfection (Kitab al-Istikmal). In: Actes du premier colloque sur l'histoire des mathématiques arabes. Algiers (1988), pp. 51-66.   Download
 2. L'étude des sections coniques dans la tradition Arabe, in: Actes du 3ème colloque Maghrébin sur les Mathématiques Arabes, Tipaza. Alger: École Normale Supérieure, 1998, pp. 147-158.   Download

Publication in Arabic

Al-Malik al-muhandis al-Mu'taman ibn Hud wa-mu'allafuhu Kitab al-Istikmal. in: Cahier du Seminaire Ibn al-Haytham sur l'histoire des mathématiques Arabes 3 (Janvier 1993), Algiers: Ecole Normale Supérieure [translation by Y. Guergour of "Le roi-géomètre al-Mu'taman ibn Hud et son livre de la perfection (Kitab al-Istikmal)"].
Download [note that the article begins at the end of the file]

Editions and translations of medieval Arabic texts:

This is a list of Arabic texts and fragment, arranged chronologically according to (ancient or medieval) author, which have been edited by me, with references to my list of publications. You can see the list by clicking on the title above.

Unpublished texts

 1. On the trisection of an angle and the construction of a regular nonagon by means of conic sections in medieval Islamic geometry, Preprint 113, March 1979, University of Utrecht, Department of Mathematics, 52 pp. Download

  B.A. Rosenfeld's contributions to the history of mathematics in medieval Islamic civilization. (Lecture delivered at a conference on the occasion of the 77th birthday of B.A. Rosenfeld, Pennsylvania University, State Park, PA, USA, August 1994). Download

 2. Al-Nayrizi's influence in the West, February 2005, the Persian version has been published.

Unpublished lecture in German

Mathematik und Mekka: Wissenschaft im Dienste des Glaubens? (Vortrag zum Feier des 65. Geburtstages von Prof. Dr. Mattias Schramm, Tübingen, 26.5.2000). Download

Unpublished lecture in French

La géométrie projective de Desargues et les Coniques d'Apollonius (Alger 1990, Lausanne 1991, Lille 1995). Download

Back to title page


Jan Hogendijk <J.P.Hogendijk_at_uu.nl>
2015