Mystieke schoonheid in de infinitesimaalrekening:
Sonnetten van Adwaita (1863-1919).

Adwaita (= niet-tweeheid) is het pseudoniem waaronder Johan Andreas Dèr Mouw (1863-1919) vanaf 1918 gedichten publiceerde. Sommige van zijn sonnetten zijn wiskundig en tegelijk mystiek van aard. In het kader van de cursus Infinitesimaalrekening heb ik een stukje hierover geschreven, dat hier in pdf formaat kan worden gedownload.

Zie hier voor een facsimile van het sonnet (handschrift van Dèr Mouw)

Een groot deel van de gedichten van Adwaita c.q. Dèr Mouw staat op het internet op
http://www.hum.uva.nl/dsp/ljc/adwaita/.

Korte biografie (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, Leiden).

Terug naar beginscherm.


Jan Hogendijk <jphogendijk_at_gmail.com>
2012

Fotos van J.A. Dèr Mouw