Bibliografie van boeken en artikelen in het Nederlands over geschiedenis van de wiskunde tot ca. 1900.

Deze bibliografie is bijgehouden tot 2006. Links zijn wel gecontroleerd in 2010. In 2022 wordt gewerkt aan een vernieuwde en geupdate versie door een groep mensen van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Als de nieuwe lijst online staat zal deze pagina verdwijnen en vervangen worden door een link.

Algemeen: boeken
Algemeen: artikelen
Diverse onderwerpen
Oudheid
Middeleeuwen
Renaissance
17e eeuw
18e eeuw
19e eeuw
Bi(bli)ografieën van auteurs
GW en onderwijs
Curiosa
Romans in verband met geschiedenis van de wiskunde voor 1900.

Inleiding

Deze bibliografie heeft als doel de Nederlandse literatuur over geschiedenis van de wiskunde toegankelijk te maken voor alle belangstellende lezers. (Nog?) niet opgenomen zijn: publicaties over geschiedenis van de wiskunde na 1900, publicaties door auteurs voor ca. 1860, publicaties over geschiedenis van de natuurwetenschappen (voorzover niet direkt met wiskunde te maken), en de meeste publicaties van 1 of 2 pagina's. Op dit moment is de bibliografie nog in opbouw, en daardoor verre van volledig. Aanvullingen en suggesties worden graag ingewacht per email: J.P.Hogendijk_at_uu.nl.

Over veel onderwerpen uit de geschiedenis van de wiskunde is in het Nederlands geschreven. Om een goede indruk van het vak te krijgen is het echter nodig, ook publicaties in het Engels (en eventueel Frans en Duits) te bestuderen. De meeste wetenschappelijke publicaties op het vakgebied verschijnen in deze talen.

Opname van een publicatie in deze bibliografie houdt geen oordeel in over de inhoud van de publicatie.

Voor informatie over de huidige beoefening van de geschiedenis van de wiskunde in Nederland, en voor allerlei interessante links, zie de internet-pagina van het Landelijk Werkcontact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde.

Algemeen: boeken.

Algemeen: boekjes, artikelen, en verzamelingen artikelen.

Diverse onderwerpen

Oudheid

Middeleeuwen

Renaissance

17e eeuw

18e eeuw

19e eeuw

Bi(bli)ografieën van Nederlandse auteurs op het gebied van de geschiedenis van de wiskunde, interviews, e.d.

Ook opgenomen: bibliografieën van Nederlandse wiskundigen van voor 1900.

Geschiedenis van de wiskunde en onderwijs

zie ook de andere rubrieken

Curiosa

Romans in verband met geschiedenis van de wiskunde voor 1900

Terug naar het begin van de bibliografie.

Back to title page


Jan Hogendijk <J.P.Hogendijk_at_uu.nl>
2010