Diverse Nederlandse wiskundige werken uit de 18e eeuw

N.B. het is niet de bedoeling volledig te zijn; slechts de werken van sommige auteurs worden opgegeven. De volgorde op deze pagina is in principe chronologisch

De werken van Jacob de Gelder (1765-1848) en enkele tijdgenoten, zoals Jan Hendrik van Swinden en Arnoldus Strabbe (die aan het eind van de 18e eeuw gepubliceerd hebben) staan nu op een aparte pagina http://www.jphogendijk.nl/list/19gelder.html. Hierop staan ook sommige publicaties van het Wiskundig Genootschap onder de spreuk een onvermoeide arbeid komt alles te boven (het huidige KWG).

Opmerking: een goede inleiding tot de wiskunde in Nederland in deze periode is het proefschrift van Danny Beckers, Het Despotisme der Mathesis, handelseditie verschenen in 2003 bij uitgeverij Verloren, Hilversum. Een digitale versie hiervan staat op books.google.com

Laurens Praalder

(geboren Schagen, 06.09.1711; onderwijzer Zuid Schermer; mathematicus gestorven Renswoude, 18.04.1793; bijgezet in de Geertekerk 24.04.1793 Eerst leermeester in de wiskunde en Examinateur voor de Stuurlieden te Rotterdam, later Lector aan de Stichting van de Vrouwe van Renswoude (http://www.antenna.nl/~daktari/praalder.htm, Bierens de Haan, NAW I, p. 84)


Jan Hogendijk <J.P.Hogendijk_at_uu.nl>
2010